Thứ Ba, 4 tháng 3, 2014

BÀI THAM LUẬN

BÀI THAM LUẬN
Các hoạt động phong trào của Đoàn trường góp phần giáo dục đạo đức cho HS

Kính thưa ….

Sau khi nghe báo cáo đề dẫn của lãnh đạo nhà trường và các tham luận của các vị đại biểu. Tôi hoàn toàn nhất trí với các ý kiến đã nêu trên.
Thay mặt BCH đoàn trường, tôi xin đóng góp một tham luận của đoàn thanh niên về việc tổ chức các hoạt động phong trào của Đoàn trường góp phần giáo dục đạo đức, lối sống cho HS.
Công tác tuyên tuyền giáo dục tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống cho đoàn viên thanh niên trong trường THPT Pác Khuông là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác đoàn và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ 2013 – 2014. Đó cũng chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác đoàn trường học năm 2014 của Tỉnh đoàn Lạng Sơn.


Nhận thức rõ nhiệm vụ quan trọng đó, Đoàn trường THPT Pác Khuông trong những nhiệm kỳ qua đã rất chú trọng đến công tác này và đã hưởng ứng và triển khai có hiệu quả với những hoạt động phong phú của Tỉnh đoàn nhằm không ngừng giáo dục lý tưởng, truyền thống cách mạng cũng như đạo đức lối sống lành mạnh cho học sinh toàn trường. Qua các hoạt động, phong trào đã góp phần giáo dục cho các em kỹ năng sống, giá trị sống, giúp các em tự tin hơn, năng động hơn trong học tập. Nhiều em khi đã tham gia các hoạt động phong trào Đoàn đều có thành tích học tập tốt, đạo đức tốt và có kỹ năng ứng xử, giao tiếp khéo léo. Biết trân trọng giá trị sống, được thầy cô và bạn bè quý mến.
Cụ thể, trong thời gian qua Đoàn trường đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ:
1. Công tác tổ chức:
Tổng số CBGV - CNV của trường là : 56
- Tổng số Đảng viên: 18
- Tổng số học sinh hiện có: 628
- Tổng số lớp : 18
- Tổng số chi đoàn là 19 chi đoàn (18 chi đoàn học sinh, 01 chi đoàn giáo viên).
+ Tổng số ĐVGV có 36 ĐV.
+ Tổng số ĐVHS có 439 ĐV.
          2. Đánh giá xếp loại đoàn viên, thanh niên HK I, năm học 2013 - 2014:  
          a. Xếp loại chi Đoàn, Đoàn viên:
         Tổng số Đoàn viên: 475
Tổng số chi Đoàn: 19

Xuất sắc

Khá

TB

Yếu

Xuất sắc

Khá

TB

Yếu
54
380
41
0
14
05
0
0
11,37%
80%
8,63%
0%
73,68%
26,32%
0
0
b. Xếp loại học lực, hạnh kiểm Đoàn viên, thanh niên:
* Hạnh kiểm:
Tổng số Đoàn viên: 439
Tổng số thanh niên: 189
 Tốt
Khá
TB
Yếu
Tốt
Khá
TB
Yếu
349
82
8
0
103
56
30
0
79,5%
18,7%
1,8%
0%
54,5%
29,6%
15,9%
0%
* Học lực:
Tổng số Đoàn viên: 439
Tổng số thanh niên: 189
 Giỏi
Khá
TB
Yếu
Giỏi
Khá
TB
Yếu
Kém
18
147
253
21
0
46
87
54
2
4,1%
33,5%
57,6%
4,8%
0%
24,3%
46%
28,6%
1,1%
3. Xếp loại chung:
- Huyện đoàn: Đoàn trường vững mạnh
- Tỉnh đoàn : Loại B
Tuy nhiên, công tác giáo dục tư tưởng chính trị của Đoàn trường triển khai trong những thời gian qua còn nhiều hạn chễ.  Chưa thực sự làm thay đổi thái độ, tình cảm và hành vi của đa số HS. Chúng tôi nhận thấy, giáo dục tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống cho đoàn viên thanh niên trong giai đoạn mới đang là vấn đề cấp bách hơn bao giờ hết bởi sự bùng nổ về công nghệ thông tin, một thế giới phẳng. Do vậy học sinh sẽ không tránh khỏi những tác động của nhiều nguồn thông tin, nhiều loại hình văn hóa, vui chơi giải trí, trong đó chứa đựng những yếu tố tiêu cực, phản văn hóa.
Để tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục tư tưởng chính trị và đạo đức lối sống cho đoàn viên, thanh niên học sinh trong thời gian tới; phát huy các thành quả đã đạt được trong công tác này trong những nhiệm kỳ qua, theo chúng tôi, Đoàn Trường cần thực hiện tốt một số vấn đề sau:
Thứ nhất, phải xác định đúng đắn mục tiêu của công tác này là: Giáo dục cho đoàn viên, thanh niên có lập trường tư tưởng, chính trị vững vàng, có phẩm chất lối sống lành mạnh. Có kỹ năng sống phong phú và biết trân trọng các giá trị sống.
Thứ hai, thực hiện tốt các nội dung và giải pháp sau:
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng của Đảng, của dân tộc, của Đoàn trong đoàn viên, thanh niên, tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Quán triệt nghiêm túc Nghị quyết của Đảng, Đoàn các cấp. Nắm vững các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước của ngành giáo dục, Đoàn, hội.
- Tiếp tục hưởng ứng việc thực hiện các phong trào “học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phong trào “Khi tôi 18”, phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, phong trào “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, tổ chức các buổi nói chuyện về chính trị hay các vấn đề thời sự cho đoàn viên, thanh niên và các buổi chào cờ đầu tuần, mít tinh, ngoại khóa cho đoàn viên, thanh niên nhân những sự kiện quan trọng, những ngày lễ lớn của đất nước như ngày thành lập Đảng, ngày thành lập Đoàn, ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, v.v…
- Tổ chức các cuộc thi do Tỉnh đoàn, huyện đoàn phát động, phối hợp cùng nhà trường tổ chức tốt các cuộc thi “Đường lên đỉnh Ôlympia” lồng ghép giáo dục đạo đức lối sống, kỹ năng sống, giáo dục Pháp luật cho đoàn viên, thanh niên.
- Chỉ đạo các chi đoàn lồng ghép nội dung tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị và đạo đức lối sống vào các buổi sinh hoạt Đoàn, nhất là các buổi sinh hoạt truyền thống theo chủ đề; vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao hằng tháng.
- Tổ chức hoạt động “Về nguồn” tới các địa chỉ đỏ, các di tích lịch sử, văn hóa gắn với tên tuổi của các anh hùng, chiến sĩ cách mạng và các chiến công hiển hách của quân đội và nhân dân ta.
Chúng tôi tin tưởng rằng thực hiện tốt các vấn đề trên, Đoàn trường sẽ góp phần quan trọng tạo ra sự chuyển biến tích cực trong tư tưởng, tình cảm, ý thức, thái độ của đoàn viên, thanh niên trong các nhiệm kỳ tới. Phấn đấu đạt mục tiêu: Tất cả đoàn viên, thanh niên đều có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chế độ chính trị, có đạo đức, lối sống lành mạnh; có ý thức phấn đấu học tập, rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp.
Trên đây là một vài ý kiến tham luận của Đoàn trường về việc tổ chức các hoạt động phong trào của đoàn trường góp phần giáo dục đạo đức, lối sống cho HS. Tôi rất mong nhận được ý kiến từ các vị đại biểu, các thầy cô giáo, các bạn đồng nghiệp và các đồng chí đoàn viên, thanh niên để giúp tôi hoàn thiện bản tham luận này. Xin kính chúc các quý vị đại biểu, các thầy cô giáo sức khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chúc các đồng chí đoàn viên, thanh niên chăm ngoan học giỏi.
Chúc hội thảo thành công tốt đẹp.
                                                                      Bình Gia, ngày 12 tháng 03 năm 2014
                                                                          Người tham luận

  Triệu Văn Hồng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét