Thứ Sáu, 7 tháng 12, 2012

Những Lời Dạy Của Đức Khổng Tử ( Full )Hình hài ca m ca cha
Trí khôn đ
i dy, đói no t mình
Sang hèn trong ki
ếp nhân sinh
Bu
n vui sưng kh thưng tình thế thôi
Không h
ơn hãy c gng bng ngưi
Cho thiên h
 khi ai cưi ai khinh


Có trí thì ham hc
Bt trí thì ham chơi
Trí khôn to nên người
Đc nhân tìm ra bn
Thành đt nh trí sáng
Danh vng nh đc đy

Làm nên nh có thy
Đy đ nh có bn
Gái ngoan nh đc hnh
Trai mnh nh lc cường
Tươi đp lm người thương
Lc cường nhường k mnh

D thích nghi thì sng
Biết năng đng thì nên
Đ sc bn thì thng
Biết mình khi hon nn
Hiu bn lúc gian nguy

Nghèo hèn bi t vi
Ngu si vì t ph
Tài đc cao hơn phú
Hnh phúc đ hơn giàu
Sng trung tín bn lâu
Tình nghĩa sâu hnh phúcĐ tài thì đ cc
Đ sc thì đ nghèo
Dt nát hay làm theo
Biết nhiu bi hc tp
Hng vic vì hp tp
Va vp bi vi vàng

Cnh giác vi li khen
Bình tâm nghe li trách
Quá nghiêm thì ít bn
D dãi bn khinh nhn
Không ha ho là khôn
Không tin sng ít v

Làm ơn đng mong tr
Đượơn nh đng quên
Nhu nhược b ép chèn
Quá cương thường b gãy
Cái quý thường khó thy
D thy thường ca tôi


Ca r là ca ôi
Dùng người ti sinh v
Đp lòng hơn tt mã
Nn nã hơn kiêu kỳ
Thn trng tng bước đi
Xét suy khi hành đng

Hiu biết nhiu d sng
Luôn ch đng d thành
Thn trng trước li danh
Gi mình đng buôn th
Tránh xa phường trí đá

Tai v bi n nang
Tài gii ch khoe khoang
Giàu sang đng kinh kiu
Hc bao nhiêu vn thiếu
Hiu bao nhiêu chng tha

Nhân đc ch bán mua
Được thua không nn chí
Đ đc tài bt ly
Đ dũng khí chng hàng

Có v đm thì sang
Có bn vàng thì quý
Đói nghèo vì bnh s
Qun trí d làm liu
Tnh táo v tình yêu
Biết điu khi yếu thế

Lo vic nhà ch k
Tình nghĩa ch đếm đong
Gi trn ch hiếu trung
Vi t tiên gia tc

Cây tt tươi nh đt
Người phúc lc nh ngun
Sng bt nghĩa tai ương
Sng bt lương tù ngc

Phi cu xin là nhc
Phi khut phc là hèn
Hay đ k nh nhen
Hay chèn ép đc ác

Lm gian truân càng sáng
Lắm hoạn nạn càng tinh
Vi mình phi nghiêm minh
Vi chúng sinh nhân ái

Đang thng phòng khi bi
Gt hái phòng mt mùa
Thói quen thường khó cha
Say xưa thường khó tnh
Sng  li ăn sn
Hay đua đòi hon nn
Quá d hay tai ương

Gia đình trng yêu thương
Sng nhường nhn h h
Thiếu tình thương man trá
Du vàng đá cũng tan
Biết dy d con ngoan
Biết bo ban con gii

Tinh khôn nh hc hi
Cng ci nh luyn rèn
Sng vì nhau d bn
Sng vì tin d v
Rèn con t lúc bé
Khuyên v lúc mi v

Mun hiu cn lng nghe
Thích khoe thì trí cn
Sng da dm ngu đn
Sng bt cn phá sn
Nhn bc d bán mình
K ti chơi xu bn
Khn nn quên m cha

Tt đp hãy bày ra
Xu xa nên che li
Có hi s dit vong
Nhiu tham vng long đong
Lước mong ln đn
Hay vi vàng hi hn
Quá cn thn li thi

Biết được người là sáng
Hiu được bn là khôn
Khiêm tn là t tôn
Kiêu căng là t sát
Ha trước thì khó đt
Hèn nhát thì khó thành

Thù hn bi li danh
Tranh dành bi chc v
Giàu sang hay đ k
Tài trí sinh ghét ghen
Tham giàu thì cuồng điên
Tham quyn thì đc ác
Vì tin thì d tan
Vì tình nghĩa bn lâu

Người hiu nói trn câu
K dt tâu phách li
Có quyn thì hám li
Có ti thường xum xuê
Kh di hay b la
Nói ba hay v ming
Đa ngôn thì tai tiếng
Ngm ming d được tin

Hám li hay cu xin
Hám quyn hay xu nn
Tham quyn thường bt chính
Xu nn thường gian trá

Lười biến thường kêu ca
Tht thà hay oan trái
Thng thn hay b hi
Thông thái hay b la

Chiu con quá con hư
Tin ca dư con hng
Giàu mnh thường thao túng
Nghèo vng thường theo đuôi

Người tài gii khó chơi
K chay lười khó bo
Thành tâm thì đc đo
Mnh bo vic d thành

Quân t thì trng danh
Tiu nhân thường trng li
Bt tài hay đòi hi
Hc hi khó khiêm nhường

Tình nghĩa thường khó quên
N duyên thường khó tr
Khó thun phc k s
Khó phòng b tướng tài
Biết chp nhn thnh thơi
Hay hn đi đau kh

Ca quý thường khó gi
Con cu thường khó nuôi
Nhà dư ca hiếm con
Nhà lm người bc cn
Khó gn người quá sch
Vng khách ti quá nghèo
D ni danh kỳ hin
D kiếm tin khó gi
Kiếp người là duyên n
Lành v là thường tình
Bi thành bi tài lc
Thi gian đng ung phí
Thi cơ khó b qua
Biết suy nghĩ sâu xa
Vng vàng khi thành bi
Cn hc và hành mãi
S gt hái thành công.

*****


       Sưu Tầm:  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét