Thứ Ba, 22 tháng 4, 2014

Chợ tình Pác Khuông (1-4)

Chợ tình Pác Khuông ở nơi ấy
Điệu Sli ai hát mải mê si
Điểm hẹn giao duyên sau mùa cấy
Thắm đượm tình quê khắp lối về

_____________Pác Khuông, ngày 22 tháng 4 năm 2014_________

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét