Thứ Sáu, 30 tháng 5, 2014

LÁI ĐÒ


Tạm biệt nhé những chuyến đò ra biển
Sóng sẽ cao sẽ chẳng lãng mạn đâu
Hãy chèo khéo vượt qua ngàn bão tố
Bến vinh quang đón đợi những con đường.

_____________PK. ngày 29 tháng 5 năm 2014____________

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét