Thứ Năm, 9 tháng 2, 2012

Tìm lại hồn quê


Anh có gặp em - thôn nữ Tày bên suối
Mắt mộng mơ với Tính Tẩu ngân vang
Anh tìm em - bóng áo chàm thuở trước 
Hội Lồng Tồng em sao mải nghe Sli 
Câu Lượn mãi vang lời người ước hẹn 
Để anh tìm đón bắt chiếc Còn xưa 

Chiếc Còn ngày ấy anh dè dặt 
Nón lá che nghiêng mắt ngóng chờ
Anh về đây tìm lại nụ cười ấy 
Áo chàm đâu chỉ thấy tóc suôn bay 
Giầy cao góp bao người nhìn em bước
Hội tan rồi anh đâu hết ngẩn ngơ 
Tạm biệt em – bóng áo chàm đánh mất 
Em vô tình đánh mất nét hồn quê. 

Pác khuông, ngày 9/2/2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét